Dansk Vandbygningsteknisk Selskab (VBS)

Vandbygningsteknisk Selskab er et fagligt forum, der blev startet i september 1971. Selskabet varetager medlemmernes faglige interesser – nationalt såvel som internationalt.

I VBS er der en lang tradition for udveksling af erfaring og viden omkring vandbygningsteknik – uafhængigt af tilhørsforhold. Emnerne spænder meget vidt fra havnebygning og kystteknik til offshore vind og klimasikring.

Selskabet har ca. xxx personlige medlemmer og yy firmamedlemmer.

Bliv medlem

Alle som har faglig tilknytning til vandbygning kan blive medlem af foreningen Vandbygningsteknisk Selskab. Ansøgning om medlemskab fremsendes til nedenstående kontaktperson, hvorefter det fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkender medlemskaber.Alle som har faglig tilknytning til vandbygning kan blive medlem af foreningen Vandbygningsteknisk Selskab. Ansøgning om medlemskab fremsendes til nedenstående kontaktperson, hvorefter det fremlægges på næste bestyrelsesmøde. Bestyrelsen godkender medlemskaber.
Der kan tegnes personligt medlemskab eller firmaer / organisationer / institutioner kan tegne firmamedlemskab i foreningen. Der opkræves årligt kontingent.

Personlig medlemskab 100 kr. (takst 2019)
Firmamedlemskab 1.000 kr. (takst 2019)

Har du spørgsmål til foreningen eller medlemskab er du / I altid velkommen til at kontakte et medlem af bestyrelsen.

Niels Kiersgaard
Lindo Port of Odense
Kystvejen 100
5330 Munkebo

E-mail: nk@lpo.dk
Telefon: +45 23 72 06 27

 

 

Arrangementer

 

Der afholdes to – tre arrangementer hvert år og arrangementerne skifter mellem generelle foredrag til mere projektorienterede arrangementer, der typisk finder sted på byggepladser rundt omkring i Danmark. Til hvert arrangement er der typisk 50 – 70 deltagere.

SEMINAR OG GENERALFORSAMLING I HANSTHOLM

SEMINAR OG GENERALFORSAMLING I HANSTHOLM Tirsdag d. 14. maj 2019 på Hotel Hanstholm Kære medlemmer, Vandbygningsteknisk selskab og PIANC Danmark indbyder til teknisk seminar i Hanstholm med fokus på de spændende arbejder vedr. udvidelsen af Hanstholm Havn....

læs mere

Bestyrelsen

Ulrik Max Jørgensen
Formand

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV

E-mail: uj@a1consult.dk
Mobil: +45 22 16 66 53

 

Niels Kiersgaard
Kasser

Port of Hirtshals
Norgeskajen 11
9850 Hirtshals

E-mail: nk@portofhirtshals.dk,
Telefon: +45 23 72 06 27

Lotte Meldgaard Pedersen
Web-master

NIRAS A/S
Ceres Allé 3
8000 Aarhus

E-mail: LOPE@NIRAS.dk
Mobil: +45 21 45 25 47

Thomas Gierlevsen
Referent

COWI
Jens Chr. Skous vej 9
8000 Aarhus C

E-mail: thgi@cowi.dk
Mobil: +45 20 74 45 19

Thomas Lykke Andersen
Billeto

Institut for Byggeri og Anlæg,
Aalborgg Universitet.
Thomas Manns Vej 23, 9220 Aalborg Ø

E-mail: tla@civil.aau.dk
Telefon: +45 99 40 84 86
Mobil: +45 60 63 22 03

Karsten Lindegaard Jensen
Bestyrelsesmedlem

DHI A/S
Agern Allé 5
2970 Hørsholm

E-mail: kalj@dhigroup.com
Mobil: +45 30 13 43 50

Per Sørensen
Bestyrelsesmedlem

Kysdirektoratet
Højbovej 1
7620 Lemvig

E-mail: pso@kyst.dk
Telefon: +45 99 63 63 63

Søren Viborg Kristensen
Bestyrelsesmedlem

Per Arsleff A/S
Hasselager Allé 5
8260 Viby J

E-mail: svk@aarsleff.com 
Telefon: +45 40 44 22 87

Firmamedlemmer

A1 Consult A/S
CG Jensen A/S
COWI A/S
DHI A/S
Sweco
Munck Havne & Anlæg
Ivan Jakobsen Entreprenørfirma A/S
MTH
Rønne Havn
GEO
Per Aarsleff
Rohde Nielsen A/S
VG Entreprenører
Aalborg Universitet
Aarhus Havn
Peter Madsen Rederi
Rambøll
Aalborg Havn
Niras
Kystdirektoratet
Zøllner
Grønbech & Sønner
Sea Services
Atkins
LIC engineering
Arkil
Force

 

Om VBS (Internationalt)

VBS er affilieret PIANC (www.PIANC.org).

Publikationer blev tidligere udarbejdet i VBS regi. Disse publikationer er nu erstattet af PIANC’s rapporter fra diverse Working Groups. Der er pt udarbejdet godt 200 rapporter fra disse WG. Rapporterne nyder international anerkendelse som faglig reference. Rapporterne er kun tilgængelige for medlemmer af PIANC.

Vedtægter (klik på boksen for at åbne)

Love for Vandbygningsteknisk Selskab

§1 Selskabets navn er Vandbygningsteknisk Selskab (VBS) og dets hjem- sted er København.

§2 Selskabets forum er for teknikere, der er beskæftiget med eller i
øvrigt interesserer sig for vandbygning. Det er selskabets formål
at fremme den videnskabelige og praktiske udvikling inden for faget, gennem erfaringsudveksling, faglig kommunikation og personlig kontakt.

§3 Optagelse af medlemmer sker ved bestyrelsens godkendelse. Adgang til medlemskab står normalt åbent for enhver, der må antages at
ville virke for selskabets formål. Institutioner og firmaer, der
beskæftiger sig med vandbygning kan tilsvarende optages som firma- medlemmer.

§4 Selskabet ledes af en bestyrelse på seks generalforsamlingsvalgtemedlemmer. Genvalg kan finde sted. Ved vakance supplerer bestyrelsen sig selv indtil første ordinære generalforsamling. Bestyrelsen fast- sætter selv sin forretningsorden.

§5 Selskabets aktiviteter tilrettelægges af bestyrelsen. Møde skal af- holdes såfremt 1/5 af medlemmerne ved skriftlig henvendelse anmoder herom med en motiveret dagsorden. Møder skal indkaldes med mindst 14 dages varsel direkte til medlemmerne.

§6 Ordinær generalforsamling afholdes alle ulige kalenderår. Tidspunkt og sted fastsættes af bestyrelsen.

Dagsorden skal indeholde følgende punkter:

– Beretning for de to forløbne år.

– Regnskabsaflæggelse og kontingentfastsættelse.
– Valg af bestyrelsesmedlemmer.

– Eventuelt.

§7 Beslutning på generalforsamlinger og møder træffes ved simpelt fler- tal af de fremmødte medlemmer.

Ændring af lovene sker ved skriftlig afstemning blandt selskabets medlemmer og afgøres ved simpelt flertal af de afgivne stemmer. Firma- medlemmer har én stemme.

Vedtaget på Vandbygningsteknisk Selskabs stiftende generalforsamling den 23. september 1971 i Dansk Ingeniørforenings lokaler.

Citat fra mail fra Burcharth-Kirkegaard 11.03.2019:
”Jeg lavede Selskabets logo I 1980, måske før. Jeg fik det lavet også som lakstempel til brug på Æresmedlemsdiplomerne, som jeg alle tegnede med en illustration af æresmedlemmets virke.

Kontakt

 

Ulrik Max Jørgensen
Formand

A1 Consult A/S
Gl. Viborgvej 39
8920 Randers NV

E-mail: uj@a1consult.dk
Mobil: +45 22 16 66 53

 

© Copyright 2018 Dansk vandbygningsteknisk selskab | Webbureau Side-walk.dk