SEMINAR OG GENERALFORSAMLING I HANSTHOLM

Tirsdag d. 14. maj 2019 på Hotel Hanstholm

Kære medlemmer,

Vandbygningsteknisk selskab og PIANC Danmark indbyder til teknisk seminar i Hanstholm med fokus på de spændende arbejder vedr. udvidelsen af Hanstholm Havn.

Arrangementet vil inkludere besøg på byggepladsen, hvor vi får lejlighed til at se det omfattende molebyggeri samt arbejderne med etablering af ny kaj. Vi håber på godt vejr så vi kan komme helt ud på den nye Vestmole, som bliver den største og mest udsatte mole i Danmark. Derudover vil Bygherren, entreprenøren og rådgivere have forskellige indlæg.

VBS Hanstholm seminar, 14 maj 2019

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLINGVBS Hanstholm seminar, 14 maj 2019