Publikationer

Selskabet udgiver publikationer indenfor vandbygningens område.
Disse publikationer sælges så længe lager haves og kan fås ved
henvendelse til kasseren eller sekretæren.

Kopi af udsolgte publikationer kan erhverves hos formanden mod
betaling af trykkeomkostninger.
Endvidere kan pdf-filer fra seminarer downloades ved at klikke her.


Følgende titler er udsendt:

Titel Udsendt Pris i kr
Ice loads to marine structures 2002 udsolgt
Shoreline Management Guide 2001 udsolgt, men forventes genoptrykt snart
Kystbeskyttelse 2001 udsolgt
Fundamenter til havvindmøller 2001 udsolgt
Vandbygning med miljøpåvirkning 2000 udsolgt
Vandbyggerens hverdag (Roskilde) 1999 udsolgt
Problematiske jordarter ved vandbygning 1999 udsolgt
Nyere metoder til projektering af moler 1998  
Kajer og færgelejer 1994 udsolgt
Marin teknik 1993 udsolgt
Design og exposed bridge piers    
1. Dynamic ice load 1993 udsolgt
2. Scour, waves and ship impact 1993 udsolgt
Environ. investi. Denmarks Great Belt Link 1991 udsolgt
Havnesediment 1989 udsolgt
Recent development, offshore 1989 udsolgt
Modeller for Østersøen-Storebælt-Kattegat 1989 udsolgt
Dimensionsgivende vejrsituationer 1988 udsolgt
Danske vandløb 1987 udsolgt
Heavy duty pavements 1987 udsolgt
Uncertainties, offshore, jacket structures 1987 udsolgt
Vanding 1987 udsolgt
Dæmninger 1986 udsolgt
Skråningsmoler 1985 udsolgt
Nye havne 1985 udsolgt
Danish submarine pipeline guidelines 1985 udsolgt
Lystbådehavne 1984 udsolgt
Scientific engineering af H. Lundgren 1984 udsolgt
Sedimenttransport 1983 udsolgt
Vandkraft i Grønland 1983 udsolgt
Uddybning 1982 udsolgt
Kraftværker og kulhavne 1982 udsolgt
Marine gas- og udløbsledninger 1982 udsolgt
Påvirkning på marine konstruktioner 1982 udsolgt
Skib og havn 1979 udsolgt
Seminar og kystsikring 1977 udsolgt
Korrosion af jern og beton 1975 udsolgt
Kysten 1972 udsolgt
Nye og utraditionelle metoder anvendt på Storebælt ikke udgivet  
Problematiske jordarter ved vandbygning ikke udgivet  


PDF- filer

Fundamenter til havvindmøller 2001
Operationelle forhold, Lars Jørgensen Seas (596 Kb)


Kystbeskyttelse 2001
Undersøgelse og Udvikling i Kystdirektoratet, Christian Laustrup KDI (2.138 kb)
Sedimenttransport studier ved Vestkysten, Ida Brøker DHI (2.862 kb)
Bypass ved Torsminde, John Jensen KDI (519 kb)