Æresmedlemmer

I Dansk Vandbygningsteknisk Selskab er følgende personer udnævnt som æresmedlemmer for deres enestående virke indenfor Dansk Vandbygning.