Seminar og Generalforsamling i Vandbygningsteknisk selskab